"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Thursday, October 22, 2009

എന്‍റെ പ്രണയം..

ഞാന്‍ പ്രണയിക്കുന്നു................
ഈ പൂക്കളെ..............
ഈ പുഴകളെ...........
എന്നെ തഴുകുന്ന കാറ്റിനെ.........
പൂമ്പാറ്റകളെ.........
കുഞ്ഞുകുരുവികളെ..............
നിറമുള്ള കടലാസുപൂക്കളെ............
ചാറി വീഴുന്ന..............
മഴനൂലിനെ...................
പരിഭവം പറയുന്ന............
നിലാവിനെ.............
പക്ഷെ................
നീ കൂടെ ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്‍റെ പ്രണയം വറ്റിപ്പോകുന്നു..............
നിന്‍റെ കണ്ണില്‍ നോക്കിയിരിക്കാതപ്പോള്‍..........
എന്‍റെ മനസ്സ് മൌനമാകുന്നു..............
നിന്നോട് ചെര്‍നിരിക്കാതപ്പോള്‍ എന്നിലെ  കവിത ........
നിലച്ചു പോകുന്നു..............
നിന്‍റെ കൈത്തണ്ടയില്‍ ചുണ്ട് ചെര്‍ക്കാതപ്പോള്‍ ‍.........
എന്‍റെ പ്രാണനും പരിഭവിക്കുന്നു..........
അതിനാല്‍ അടിവരയിട്ടു ഞാന്‍ പറയുന്നു...............
ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു..................