"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Friday, April 22, 2011

മറക്കാതിരിക്കുക...


ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ഓരോ ഇതളുകള്‍ ആയി 
അടര്‍ത്തി കളയാന്‍ തോന്നുന്നു... 
ഓരോ തിരിയും കെടുത്തിക്കൊണ്ട് -
ഇരുട്ടിലെക്കൊളിക്കാന്‍ തോന്നുന്നു... 
നിന്നെ എനിക്കേറെ പ്രിയമെന്നതിനാല്‍-
നിന്നെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം കണ്‍ കലങ്ങുന്നു.

അര്‍ത്ഥമില്ലായ്മക്ക് നിറം പിടിപ്പിക്കാന്‍ -
ഞാന്‍ വൃഥാ ശ്രമിച്ചതാണെന്‍  ജീവിതം..
പലപ്പോഴും നീ എന്റെ ഉള്ളു കാണുന്നു-
എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉരുക്കങ്ങളില്‍-

ജയാ, എന്റെ കൂട്ടുകാരീ...
ഏതിരുട്ടിലും നിന്റെ സ്നേഹം ഞാന്‍ അറിയുന്നു..
നീ എന്റെ പുണ്യമാണ്...
നന്ദി... ഒരായിരം നന്ദി... 
മറക്കാതിരിക്കുക...  

ഓര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കിലും-
നിന്റെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഞാനുമുണ്ടാകുമെന്നു-
വൃഥാ എങ്കിലും നീ എന്റെ കുഴിമാടത്തിനരികില്‍-
രണ്ടിറ്റു  കണ്ണുനീരായി നിന്റെ പ്രിയമോതുക.

എന്റെ ബാല്യത്തില്‍ എനിക്ക്  നഷ്ടമായതോ-
പൂര്‍വ ജന്മത്തില്‍ എന്റെ കൂടെ നിന്നതോ-
എനിക്കെന്തെല്ലാമോ ആണ് നീ...
വെറും വാക്കല്ലാത്ത എന്റെ മനസ്സാണിത്.. 
നിന്റെ സൌഹൃദം ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു..
വരും ജന്മങ്ങളിലും...