"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Thursday, November 26, 2009

നിശാസ്വപ്നം

എന്‍റെ നെടുവീര്‍പ്പുകളില്‍ പോലും...


നിന്‍റെ ശ്വാസത്തിന്റെ ചൂട്

എന്‍റെ ചിന്തകളെയും..........

മനസ്സിനെയും ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന

കണ്ണുനീരിന്റെ ചൂട്

നിന്‍റെ നെഞ്ചോടുചേര്‍ന്ന്

നിന്‍റെ ശ്വാസതാളം അറിഞ്ഞ്


മയങ്ങിയ രാവിനെ.....

കാതില്‍ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും

തീരാതിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ.....

എനിക്ക് തിരികെ വേണം

ഞാന്‍ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്

എന്‍റെ ജീവിതമല്ല

ജീവനാണ്......

നീ ഇല്ലായെങ്കില്‍.....

പൊലിഞ്ഞുപോയേക്കാവുന്ന

ഒരു ജീവന്‍.......

1 comment: