"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Thursday, November 26, 2009

മോഹം

നരച്ച പകലുകളിലും


കറുത്ത രാവുകളിലും......

നിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മാത്രം

കൂടൊരുക്കിയ ഒരു ഹൃദയം

തപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു......

പരിഭവിക്കാന്‍ അവകാശമില്ലാതെ

കരയാന്‍ അനുവാദമില്ലാതെ

എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി

മുന്നില്‍ വന്നു നിന്നപ്പോഴും

നിനക്ക് എന്‍റെ നൊമ്പരം

കാണാതെ പോകുന്നു....

ജീവിക്കാനുള്ള മോഹം

തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ

എനിക്ക് കിട്ടിയത് "പൂര്‍ണവിരാമം"

ഒരു പക്ഷെ........

എനിക്ക് തെറ്റിയിരിക്കാം....

പക്ഷെ....

നേര്‍വഴി കാട്ടേണ്ടതും നീ ആയിരുന്നു....

No comments:

Post a Comment